دانلود پاورپوینت استفاده از میکروارگانیسم ها در استخراج طلا

دانلود پاورپوینت استفاده از میکروارگانیسم ها در استخراج طلا

دانلود پاورپوینت استفاده از میکروارگانیسم ها در استخراج طلا

میكروارگانيسم ها جهت سوخت و ساز و انجام فرآيند هاي حياتي خود از منابع آلي و معدني موجود در محيط تغذيه مي كنندميكروارگانيسم هايي در طبيعت وجود دارند كه ضمن داشتن بار الكتريكي منفي به شدت آب گريز اند و مي توان از آنها براي تغليظ بعضي از مواد معدني استفاده كرد.

بررسي هاي انجام شده نشان داده است كه گونه اي از ميكروارگانيسم ها را مي توان براي جدا سازي بعضي از كاني ها مانند فسفات ها ، ذرات ريز ذغال و كاني هماتيت مورد استفاده قرار داد

استفاده در استخراج فلزات :

در استخراج فلزات به روش هيدرو متالوژي يكي از مهمترين مراحل حل كردن كاني هاي معدني به كمك حلال مناسب است كه در اين فرآيند قسمت بيشتر فلز مورد نظر به صورت محلول و يا رسوب درمی آيد. اكسيده كردن و انحلال ميكروبي سنگ هاي معدني بويژه سنگ هاي سولفوري كم عيار مهمترين جنبه كاربرد ميكروارگانيسم ها به منظور افزايش بازدهي حل شدن مي باشد كه در مورد كاني هاي طلادار و كانسنگ هاي اورانيم كاربرد صنعتي دارد. بكارگيري ميكروارگانيسم ها جهت تسريع واكنش هاي مورد نظر در حل كردن كه در نهايت به آزاد سازي آنها منجر مي شود. تحت عنوان فروشويي زيستي شناخته مي شود.

مزاياي اين روش نسبت به روش هاي ديگر عبارت اند از : 

1) اثرهاي مضر زيست محيطي به مراتب كمتر بر روي منابع آبي و هوایی

2) نياز به انرژي كمتر

3) عدم نياز به تجهيزات پيچيده و در نتيجه سرمايه گذاري كمتر

4) عمل حل كردن بيولوژيكي را مي توان در اعماق زمين و بدون استخراج معدني انجام داد.

محدوديت عمده بكار گيري اين روش ناشي از نياز به دانش فني و آگاهي عميق به مباني بيوتكنولوژي مي باشد. دست اندر كاران پروژه هاي تحقيقاتي در اين زمينه بايد حتما از مباني ميكروب شناسي ، بيوشيمي و بيوتكنولوژي اطلاع كافي داشته باشند.

فرآيند بيوليچينگ:

 تعريف:

بيوليچينگ روشي براي استفاده از ميکروارگانيسم ها براي جدا کردن فلزات باارزش از کانسنگ مي باشد. مخصوصاً براي بازيافت فلزات با عيار پايين مانند طلا استفاده مي شود. بيوليچينگ کاني هاي سولفيده روشي صنعتي براي بازيافت طلا از کانسنگ پيريت آرسنيکي و بيوليچينگ مس مي باشد 

کانسنگ در تماس با ميکروارگانيسم انتخابي سولفور اکسيده قرار مي گيرد  سولفور شامل ترکيبي ازميکروارگانيسم هاي قبلي، در طول يا بعد از تماس با اسيد سولفوريک براي ليچينگ فلزات از کانسنگ مي باشد. در اين صورت کانسنگ به شکل محلول در مي آيد. فلزات مي توانند از مايع غني از فلز جدا شوند