دانلود پاورپوینت تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی ISO 9001:2008

دانلود پاورپوینت تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی ISO 9001:2008

دانلود پاورپوینت تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی ISO 9001:2008

ساختار استاندارد ISO 9001 : 2008:

  1- محدوده

  2- مراجع

  3- اصطلاحات و تعاريف

  4- سيستم مديريت كيفيت

  5- مسئوليت مديريت

  6- مديريت منابع

  7- تحقق محصول

  8- اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود

 4- Quality Management System
سيستم مديريت كيفيت
5- Management Responsibility
مسئولیت مدیریت
6- Resources Management
مدیریت منابع
7- Product Realization
تحقق محصول
8- Measurement, Analysis & Improvement
اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود 

4-  سيستم مديريت كيفيتQuality Management System:

4-1 الزامات کلی

4-2 الزامات مستندسازی

4-2-1 کلیات

4-2-2 نظامنامه کیفیت

4-2-3 کنترل مستندات

4-2-4 کنترل سوابق.

5-  مسئولیت مدیریتManagement Responsibility:

5-1 تعهد مدیریت

5-2 مشتری گرائی

5-3 خط مشی کیفیت

5-4 طرح ریزی

5-4-1 اهداف کیفی

5-4-2 طرح ریزی

5-4-3 سیستم مدیریت کیفیت

5-5 مسئولیت ، اختیار و ارتباطات

5-5-1 مسئولیت واختیار

  5-5-2 نماینده مدیریت

5-5-3 ارتباطات داخلی

5-6 بازنگری مدیریت

5-6-1 کلیات

5-6-2 ورودی بازنگری

5-6-3 خروجی بازنگری.

6-  مدیریت منابعResource Management:

6-1 تأمین منابع

6-2 منابع انسانی

6-2-1 کلیات

6-2-2 توانایی ، آگاهی و آموزش

6-3 زیرساختار

6-4 محیط کاری.

 شامل 13  اسلاید POWERPOINT


اینجا هم مشاهده کنید