دانلود پاورپوینت عناصر ضد مغذی , بازدارنده‌ها

دانلود پاورپوینت عناصر ضد مغذی , بازدارنده‌ها

دانلود پاورپوینت عناصر ضد مغذی , بازدارنده‌ها

اهميت بررسي عناصر ضد مغذي و بازدارنده ها درخوراک:
– 70% هزينه هاي پرورشي مربوط به غذاست.
– بسياري از غذا ها بطور طبيعي حاوي اين ترکيبات هستند.
– اثرات زيان آور اين ترکيبات بر رشد و کارکرد بدن حيوان
– انتخاب مواد خوراکي و تعيين حد مجاز آنها جهت جيره نويسي
– استفاده از مواد ضد مغذي براي منظورهاي مفيد
– فرآوري مواد غذايي و راههاي افزايش کيفيت خوراک

 بازدارنده‌هاي پروتئيني :
–بازدارنده‌هاي پروتئاز
–لكتين‌ها
–تانن‌ها
–ساپونين‌‌ها
–اسيدهاي آمينه غير پروتئيني
–مواد ضد مغذي در منابع پروتئين حيواني

بازدارنده‌هاي معدني :
–کيلاتها (اسيد فايتيک , اسيد اکساليک)
–گوسيپول
–گلوکوزينولات ها

بازدارنده‌هاي ويتامينه

بازدارنده‌ها در چربي :
–اسيد اروسيک
–اسيدهاي چرب حلقوي

بازدارنده‌ها در کربوهيدراتها :
–پلي ساکاريدهاي غيرنشاسته اي

بازدارنده‌هاي پروتئازها:
محدودكننده تريپسين و كيموتريپسين :
–محدود کنندهاي تريپسين به نامهاي محدود کننده سويا (اولين بار در اين منبع غذايي کشف گرديد) و يا محدود کننده کنيتز (اولين کسي اين ماده ضد مغذي را کشف کرد) خوانده مي شوند.
–در لگوم ها خصوصا سويا ، باقلا و لوبيا خام وجود دارند.
–مصرف سوياي خام باعث کاهش رشد در حيوان مي شود که علت آن وجود عناصر ضد مغذي است که موجب اختلالاتي در هضم و جذب منابع پروتئيني مي شود.
–عدم تعادل در الگوي اسيد هاي آمينه که جذب مي شوند بعلت کند شدن روند آزاد سازي اسيدهاي آمينه ضروري نظير متيونين و يا دفع اسيد آمينه گوگرد دار سيستئن به موجب دفع آنزيم هاي تريپسينوژن وکيموتريپسينوژن

مکانيسم اثر منفي محصول جنبي تريپسين در تحريک فعاليت پانکراس:
بطور كلي چگونگي ترشحات پانكراس توسط يك مكانيزم اثر منفي محصول جنبي منفي (Negative feedback mechanism) كنترل مي شود كه در آن ترشحات حاصله از پانكراس توسط سطح تريپسين در روده مشخص مي گردد. با كاهش سطح تريپسين در دئودنيوم (Dudenum) به علت تشكيل تركيبات پيچيده حاصله از تركيب تريپسين با بازدارنده ها، پانكراس مجبور به ترشح بيشتر آنزيم مي گردد. هورمون كوله سيستوكينين (Cholcystokinin)كه از موكوس روده ترشح مي شود به عنوان يك واسطه عمل مي نمايد.

بازدارنده‌هاي پروتئيني - لكتين‌ها:
لكتين‌ها گروهي از تركيبات گليکوپروتئيني هستند كه در بافتهاي گياهي خصوصا لگومينه يافت مي شوند و توانائي به هم چسباندن گلبولهاي قرمز خون جانوران مختلف را دارند.
نوع قند موجود در تركيبات آنها بر حسب نوع لكتين متفاوت است، براي مثال قند لكتين سويا از نوع مانوز مي‌باشد.
تاثير لكتين اختصاصي بوده و قابليت مضر بودن لكتين بستگي به نوع حيوان دارد، مثلاً لكتين موجود در نخود هر چند براي خوك مضر است؛ ليكن براي موش ضرري ندارد.
درجه سميت لكتين‌ها متفاوت بوده و حتي بعضي از آنها مثل لكتين موجود در گوجه فرنگي اصلا سمي نمي‌باشد.

شامل 42 اسلاید POWERPOINT


اینجا هم مشاهده کنید